ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Nhiều cơ hội, tiềm năng từ xu thế phát triển và cạnh tranh, hội nhập

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 2 năm

TS. Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái: Hội nhập kinh tế quốc tế đóng góp quan trọng vào việc mở rộng và đưa quan hệ của nước ta đối với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích.

Tác giả: BẢO LOAN