ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Phát triển đội ngũ doanh nhân và xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 11 tháng

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải: Phát triển đội ngũ doanh nhân và xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam với tầm nhìn hội nhập và khát vọng quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc

Tác giả: BẢO LOAN