ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII: Xây dựng nền kinh tế xanh, hướng tới phát triển bền vững!

Doanh nhân tiêu biểu - cách đây 2 năm

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG nhấn mạnh: Đã đến lúc doanh nghiệp cần xây dựng nền kinh tế xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Tác giả: BẢO LOAN