Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô là hấp lực thu hút vốn đầu tư FDI

Video - cách đây 1 năm

Để duy trì môi trường kinh doanh và việc triển khai thuận lợi các dự án, nguồn vốn FDI, khâu thủ tục hành chính, giải tỏa cấp phép về đất đai, các quy chuẩn để thực hiện dự án là rất quan trọng.

Tác giả: BẢO LOAN