Dân "đi không được, ở chẳng yên" tại các dự án treo Đà Nẵng

Bất động sản - cách đây 3 tuần

Quy hoạch nhưng mãi không triển khai, người dân sống tại các vùng dự án treo Đà Nẵng vẫn thấp thỏm chờ ngày được di dời để phát triển kinh tế - xã hội cùng với địa phương đi lên.

Tác giả: TUẤN VỸ