Văn hóa ứng xử với môi trường thể hiện đạo đức của doanh nghiệp

Video - cách đây 2 tháng

PGS TS Bùi Hoài Sơn cho rằng việc tôn trọng môi trường thể hiện doanh nghiệp tôn trọng cộng đồng, khách hàng và chắc chắn đó là trách nhiệm đạo đức, giúp doanh nghiệp phát triển hơn nữa.

Tác giả: BẢO LOAN