Đạo đức doanh nhân và phát triển văn hóa kinh doanh là điểm tựa quan trọng.

Video - cách đây 8 tháng

PGS.TS Lê Văn Lợi: Để xây dựng đạo đức doanh nhân và phát triển văn hóa kinh doanh, truyền thống văn hóa dân tộc là cơ sở, là điểm tựa quan trọng.

Tác giả: BẢO LOAN