ĐBQD Tăng Thị Ngọc Mai - Đoàn Trà Vinh: Mong muốn có chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn

Chính trị - Xã hội - cách đây 2 năm

Nói cách khác, đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai mong muốn Chính phủ, Quốc hội quan tâm hơn đến khâu tái chế, tái sử dụng các nguyên liệu lãng phí, ô nhiễm môi trường, góp phần biến đổi khí hậu...

Tác giả: Nguồn: VTV1