ĐBQH Hồ Thanh Bình - Đoàn An Giang: Cần có chiến lược phát triển ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm quốc gia

Chính trị - Xã hội - cách đây 9 tháng

Theo đại biểu này, ĐBSCL có thể đóng góp tốt hơn cho nền kinh tế quốc gia về nông nghiệp và thủy sản, có điều kiện lớn phát triển, thu hút đầu tư từ cửa ngõ biển, phát triển logistics...

Tác giả: Nguồn: VTV1