Đề nghị Chính phủ kiểm soát, minh bạch trong tiếp cận vaccine

Chính trị - Xã hội - cách đây 5 ngày

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine của người dân.

Tác giả: MINH CHÂU