Đề xuất của doanh nghiệp FDI tới Hà Nội được giải đáp ra sao?

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 3 tháng

Tại Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP trong bối cảnh dịch Covid-19”, nhiều vấn đề "nóng" của doanh nghiệp FDI được đề xuất tới Hà Nội.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG