Đến năm 2025, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành 570.000 căn nhà ở xã hội

Video - cách đây 2 năm

Ông Nguyễn Thanh Nghị có biết, giai đoạn 2 của đề án, trên cơ sở nhu cầu của các địa phương, Bộ đã xác định hoàn thành 845.000 căn hộ đáp ứng 73 % nhu cầu

Tác giả: BẢO LOAN