ĐIỂM BÁO NGÀY 02/06: "Cởi bỏ lực cản" cho doanh nghiệp

Video - cách đây 4 tháng

Thiếu đơn hàng, vốn, thủ tục hành chính... là những thách thức cơ bản khiến doanh nghiệp kiệt sức. Các đề xuất cởi bỏ lực cản tăng trưởng của doanh nghiệp cũng tập trung vào nhóm vấn đề trên.

Tác giả: BẢO LOAN