ĐIỂM BÁO NGÀY 02/10: Đường dài cho kinh tế Việt Nam

Video - cách đây 10 tháng

Tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam 9 tháng 2020 theo công bố của Tổng cục Thống kê thấp kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Dù vậy so với các nước trong khu vực và thế giới, đây vẫn là tăng trưởng khá.

Tác giả: BẢO LOAN