ĐIỂM BÁO NGÀY 08/02: VBF định hình lại chiến lược hoạt động

Video - cách đây 2 tháng

Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) sẽ định hình lại chiến lược hoạt động trong vòng 5 năm tới.

Tác giả: BẢO LOAN