ĐIỂM BÁO NGÀY 10/3: Phát triển điện mặt trời mái trong khu công nghiệp

Video - cách đây 3 tháng

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp còn dè dặt chưa dám đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà do chưa có chính sách rõ ràng.

Tác giả: MINH CHÂU