ĐIỂM BÁO NGÀY 11/06: Dệt may muốn đối thoại với Bộ Tài chính

Video - cách đây 2 tuần

Kiến nghị xử lý những bất cập của Nghị định 18/2021, Hiệp hội Dệt may Việt Nam không hề nhận được phản hồi từ Bộ Tài chính mà những thông tin phản hồi cũng chỉ thông qua báo chí.

Tác giả: BẢO LOAN