ĐIỂM BÁO NGÀY 11/11: Hoàn thiện đấu giá đất

Bất động sản - cách đây 10 tháng

Trước tình trạng quản lí và sử dụng tài sản công, đặc biệt đối với đất còn nhiều bất cập, Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 40 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Tác giả: BẢO LOAN