ĐIỂM BÁO NGÀY 11/11: VCCI công bố kết quả thực thi EVFTA

Video - cách đây 3 tháng

VCCI công bố kết quả Khảo sát hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước và Nghiên cứu rà soát đánh giá các văn bản pháp luật thực thi EVFTA trong hai năm qua.

Tác giả: BẢO LOAN