ĐIỂM BÁO NGÀY 12/08: Chính phủ tiếp sức doanh nghiệp

Video - cách đây 4 tháng

Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp góp phần phát triển KT-XH nói chung, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển doanh nghiệp đúng hướng, lành mạnh, bền vững.

Tác giả: BẢO LOAN