ĐIỂM BÁO NGÀY 12/4: Khơi thông động lực tăng trưởng mới

Video - cách đây 1 tháng

Việt Nam cần quyết liệt hơn để cải cách thể chế giúp phát huy hiệu quả nội lực của nền kinh tế. Thể chế chính là một nguồn lực, thậm chí là “chìa khóa” quan trọng.

Tác giả: MINH CHÂU