ĐIỂM BÁO NGÀY 13/10: Khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Video - cách đây 2 tháng

Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận, Chính phủ rất thấu hiểu rất chia sẻ những khó khăn của DNDN và khi càng thấu hiểu càng chia sẻ, sẽ càng trân trọng sự đóng góp của các doanh nhân.

Tác giả: BẢO LOAN