ĐIỂM BÁO NGÀY 15/03: Điều chỉnh cơ sở đóng bảo hiểm xã hội

Video - cách đây 6 tháng

Đề xuất tăng cơ sở đóng bảo hiểm xã hội cần được nghiên cứu, xem xét một cách thấu đáo hơn từ nhiều phương diện trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Tác giả: BẢO LOAN