ĐIỂM BÁO NGÀY 17/03: "Chim "đầu đàn" và bài học "quả đấm thép"

Video - cách đây 5 tháng

Làm thế nào để các Tập đoàn kinh tế nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, mở đường, kết nối... nhưng không rơi vào "vết xe đổ" của những "quả đấm thép" trước kia?

Tác giả: BẢO LOAN