ĐIỂM BÁO NGÀY 17/06: Tri kỷ của doanh nhân, doanh nghiệp

Video - cách đây 2 tuần

Trong thế giới biến đổi, hơn lúc nào hết trách nhiệm của cơ quan báo chí là làm cầu nối thông tin hiệu quả giữa những nhà hoạch định chính sách với các đối tượng chịu tác động.

Tác giả: BẢO LOAN