ĐIỂM BÁO NGÀY 17/9: Ngân hàng "làm khó" người mua nhà ở xã hội

Video - cách đây 1 tháng

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2015 của NHNN mới đây đã có đề xuất loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật Nhà ở.

Tác giả: BẢO LOAN