ĐIỂM BÁO NGÀY 19/4: Quảng Trị - Quyết liệt cải thiện PCI, phát triển kinh tế

Video - cách đây 4 tuần

Việt Nam hiện đứng đầu trong số các nước ở khu vực Châu Á, đứng thứ hai thế giới về môi trường đầu tư theo đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.

Tác giả: MINH CHÂU