ĐIỂM BÁO NGÀY 19/03: Mạnh dạn trao quyền cho doanh nghiệp

Video - cách đây 4 tháng

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2020 (APCI 2020) cho thấy, cơ hội cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để giúp cho doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hiện nay còn khá lớn.

Tác giả: BẢO LOAN