ĐIỂM BÁO NGÀY 22/06: Đắk Nông - Hội tụ cơ hội đầu tư

Video - cách đây 1 tuần

VCCI đang xây dựng một kế hoạch thực hiện dự kiến được triển khai trong vòng 05 năm với mục tiêu tổng quát là phát triển KTTH góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới mô hình tăng trưởng...

Tác giả: BẢO LOAN