ĐIỂM BÁO NGÀY 24/03: Nâng cao vị trí, vai trò biển, đảo

Video - cách đây 2 tháng

Qua hơn 10 năm phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với VCCI đã góp phần to lớn nâng cao vị trí, vai trò biển đảo.

Tác giả: BẢO LOAN