ĐIỂM BÁO NGÀY 24/11: Diễn đàn Doanh nghiệp 2022: Nhận diện thị trường và phương thức thích ứng

Video - cách đây 2 tuần

Khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực cải cách thể chế và khả năng đổi mới, thích ứng của doanh nghiệp.

Tác giả: BẢO LOAN