ĐIỂM BÁO NGÀY 29/03: Tái định vị doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Video - cách đây 2 tháng

Để đẩy nhanh quá trình phục hồi, tận dụng cơ hội và tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp trong giai đoạn tới, yêu cầu tái định vị doanh nghiệp đã trở nên vô cùng bức thiết.

Tác giả: BẢO LOAN