ĐIỂM BÁO NGÀY 30/11: Động lực mới cho vùng Đồng bằng sông Hồng

Video - cách đây 2 tháng

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang diễn ra.

Tác giả: BẢO LOAN