ĐIỂM BÁO NGÀY 31/03: Doanh nghiệp xây dựng kêu cứu tới Thủ tướng

Video - cách đây 2 tháng

Hiệp hội SACA vừa gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan mong muốn tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng.

Tác giả: BẢO LOAN