DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP 2022: COVID-19 cũng là cơ hội cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 2 tuần

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sinhcho rằng: COVID-19 cũng là cơ hội để các doanh nghiệp chuyển mình và thay đổi.

Tác giả: BẢO LOAN