DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP 2022: Khai thác lợi thế từ các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 2 tuần

Ông Trịnh Minh Anh cho biết, đến nay, Việt Nam là một trong số ít các nước chỉ sau 15 năm vào WTO mà đã đàm phán, ký kết 15 FTA.

Tác giả: BẢO LOAN