DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP 2022: Phục hồi kinh tế Việt Nam với bốn yếu tố then chốt

Video - cách đây 2 tháng

TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định, có 4 yếu tố ảnh hưởng tới câu chuyện phục hồi và tăng trưởng kinh tế năm 2022.

Tác giả: BẢO LOAN