DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP 2022: Thể chế phải đi trước!

Video - cách đây 2 tháng

Ông Phan Đức Hiếu, Uỷ viên thường trực, Ủy viên Kinh tế của Quốc hội cho rằng: Càng ngày, chúng ta càng nhận ra cải cách thể chế phải được thực thi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

Tác giả: BẢO LOAN