Doanh nghiệp Hải Dương nỗ lực chuyển đổi số

Doanh nghiệp - Doanh nhân - cách đây 11 tháng

Tỉnh Hải Dương đang tập trung phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tác giả: HẢI NGÂN