Doanh nghiệp hưởng ứng Tết trồng cây tại Ba Vì

Video - cách đây 4 tháng

Mới đây, các doanh nhân, doanh nghiệp, các cá nhân đã cùng chung tay hưởng ứng Tết trồng cây, trồng 100 ha tương đương 100.000 cây tại huyện Ba Vì, Tp Hà Nội

Tác giả: HỒNG MINH - BẢO LOAN