Doanh nghiệp mong muốn chính sách hỗ trợ thực tế hơn nữa trong năm mới

Đại hội VCCI lần thứ VII - cách đây 4 tuần

Doanh nhân Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Tập đoàn Tài Anh chia sẻ: Doanh nghiệp rất mong muốn Chính phủ cùng với "cầu nối" VCCI sẽ có nhiều chính sách đồng hành tiếp cận thực tế hơn nữa trong năm 2022.

Tác giả: MINH CHÂU - BẢO LOAN