Doanh nghiệp Việt và cơ hội "xuất khẩu công nghiệp xây dựng" ra nước ngoài

Bất động sản - cách đây 2 năm

Ông Lê Viết Hải nhận định: Doanh nghiệp xây dựng Việt đang có vị thế trong chuỗi giá trị trong nước, bên cạnh đó còn có cơ hội xuất khẩu xây dựng ra nước ngoài.

Tác giả: BẢO LOAN - DƯƠNG THÀNH