Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021: Phản ánh chân thực "góc nhìn" của người dân và doanh nghiệp

Pháp luật - Kiến nghị - cách đây 3 tháng

TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG cho biết, báo cáo đã phản ánh chân thực góc nhìn người dân và doanh nghiệp về dòng chảy của luật pháp.

Tác giả: MINH CHÂU