Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021: Cải cách của các bộ ngành chưa "mạnh mẽ"

VCCI - cách đây 8 tháng

"Những chương trình cải cách của các bộ ngành chưa thực sự mạnh mẽ và đúng với mong muốn của cộng đồng kinh doanh cũng như chỉ đạo của Chính phủ" - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết.

Tác giả: MINH CHÂU