Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2021: Hóa giải "điểm nghẽn" chính sách

VCCI - cách đây 3 tháng

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết: Nhìn chung, chính sách hỗ trợ được ban hành kịp thời, đã nhìn “trúng” và “đúng” các đối tượng cần hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn còn "điểm nghẽn" về tính thực thi...

Tác giả: MINH CHÂU