Dòng tiền bắt đáy đã quay lại thị trường?

Chứng khoán - cách đây 2 tháng

Theo ông Trần Xuân Bách (BVSC) VN-Index sụt giảm đã đẩy mặt bằng định giá thị trường về vùng giá hấp dẫn, tạo cơ hội cho dòng tiền nhà đầu tư cá nhân cũng như nước ngoài đổ vào thị trường.

Tác giả: NGUYỄN LONG - HOÀNG HƯNG- MINH CHÂU