Cần xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp làm về du lịch nông nghiệp

Du lịch - cách đây 6 tháng

Ông Nguyễn Ngọc Bích - CEO Mekong Rustic cho biết: tôi mong muốn sản phẩm du lịch cộng đồng phải thực sự tạo ra công ăn việc làm, thay đổi tư duy của người dân, giúp họ cải thiện kinh tế,...

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG