Du lịch Việt Nam 2023 còn nhiều dư địa để phát triển

Du lịch - cách đây 1 năm

Trong những giải pháp được đưa ra, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính cần được triển khai nhanh chóng tới doanh nghiệp, tới cộng đồng để sớm khôi phục trở lại.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG