EVFTA sẽ là "cánh cửa" rộng lớn để doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Việt Nam

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 5 năm

Có khoảng 80% doanh nghiệp Châu Âu cho rằng, EVFTA sẽ tác động lớn hoặc vừa phải đến kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn.

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà