FESTIVAL KHỞI NGHIỆP 2022: Dự án Ngôi nhà rong biển – ươm mầm tình yêu đối với biển đảo Việt Nam

Video - cách đây 4 tháng

"Hiện có rất ít chương trình giáo dục vừa tiếp cận thực tế và tạo ra những sản phẩm, chúng tôi muốn ươm mầm, nuôi dưỡng tình yêu đối với biển đảo Việt Nam" - chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, sáng lập Dự án.

Tác giả: BẢO LOAN